dr n. med.

Ewa Bres-Niewada

W wrześniu 2018 roku objęła stanowisko Kierownika Oddziału. 
Jest ekspertem w leczeniu kamicy nerkowej z wykorzystaniem wszystkich najnowocześniejszych metod endoskopowych (URS, RIRS, PCNL, ECIRS). Zajmuje się także diagnostyką i leczeniem innych chorób urologicznych: guzów nerek, guzów pęcherza, chorób gruczołu krokowego, wodonercza, nietrzymania moczu. W leczeniu operacyjnym stawia na metody minimalnie inwazyjne czyli laparoskopię i endoskopię. 
Jest specjalistą urologiem z europejskim tytułem Fellow of European Board of Urology, który posiada od 2010 roku. Tytuł doktora nauk medycznych uzyskała w 2010 roku. 
Doświadczenie zawodowe zdobyła w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie pracowała w latach 2003-2018 oraz na licznych stażach i kursach w kraju i za granicą. 
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Urologicznego (PTU), Sekcji Endourologii i ESWL PTU, European Association of Urology (EAU) oraz European Association of Urology Section of Urolithiasis (EULIS). 
Od 2013 roku jestem członkiem Zarządu i Sekretarzem Oddziału Mazowieckiego Polskiego Towarzystwa Urologicznego. 
Aktywnie uczestniczy w polskich i międzynarodowych konferencjach urologicznych dzieląc się swoim  doświadczeniem i stale poszerzając wiedzę. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu publikacji w czasopismach polskich i międzynarodowych oraz kilku rozdziałów do podręczników. 
Od 2013r. jest edytorem sekcji dotyczącej kamicy nerkowej międzynarodowego czasopisma Central European Journal of Urology.  

dr hab. n. med.

Bartosz Dybowski

Jest ekspertem w zakresie laparoskopowego i małoinwazyjnego leczenia chorób nerek, prostaty i pęcherza moczowego. Do najczęściej przeprowadzanych operacji z tego zakresu należą:
- laparoskopowe leczenie guzów nerek
- laparoskopowe usunięcie prostaty z powodu raka (prostatektomia radykalna)
- laparoskopowe operacje moczowodu z powodu wodonercza
- elektroresekcja guzów pęcherza moczowego
- elektroresekcja lub wyłuszczenie gruczolaka prostaty.
Drugim obszarem zainteresowań zawodowych doktora jest diagnostyka i leczenie zaburzeń czynności dolnych dróg moczowych. Należą do nich:
- nietrzymanie moczu u kobiet i mężczyzn
- zaburzenia oddawania moczu
- zaburzenia czynności w przebiegu chorób układu nerwowego (pęcherz neurogenny). 

W leczeniu tych schorzeń wykorzystuje następujące techniki zabiegowe:
- wszczepienie taśm syntetycznych po cewkę moczową
- stosowanie toksyny botulinowej
- stosowanie samocewnikowania
- nadpęcherzowe odprowadzenie moczu. 

Dr Dybowski zajmuje się również leczeniem kamicy moczowej z wykorzystaniem dostępnych w Oddziale najnowszych technik mini-PCNL, RIRS i URSL. W przyszpitalnej Poradni Urologicznej zajmuje się również profilaktyką zdrowotną, leczeniem zaburzeń wzwodu, zakażeń układu moczowego i zapalenia prostaty.
Swoje doświadczenie zdobywał pracując od 2001 roku w Klinice Urologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w Klinice Chirurgii Ogólnej, Naczyniowej i Transplantacyjnej oraz podczas licznych staży zagranicznych.
Stopień naukowy doktora nauk medycznych uzyskał w 2009 r., zaś stopień doktora habilitowanego nauk medycznych w 2018 r.
Jest członkiem towarzystw urologicznych, zastępcą Redaktora Naczelnego czasopisma Central European Journal of Urology oraz autorem szeregu publikacji naukowych i podręczników. 

dr

Michał Jaśkiewicz

Z naszym Oddziałem jest związany najdłużej, od kilkunastu lat.
Jest specjalistą chirurgiem i urologiem z europejskim tytułem FEBU, Fellow of European Board of Urology. Specjalizuje się w zabiegach endoskopowych, głównie przezcewkowym leczeniu rozrostu gruczołu krokowego i guzów pęcherza oraz minimalnie inwazyjnym leczeniu kamicy nerkowej. Jest ekspertem w zakresie diagnostyki raka gruczołu krokowego. 

dr

Grzegorz Pędzisz

Doświadczenie zawodowe zdobył w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. 
Jest specjalistą urologiem z europejskim tytułem FEBU. Specjalizuje się w procedurach minimalnie inwazyjnych, głównie w zabiegach przecewkowych (operacje TURP i TURT) i endoskopowym leczeniu kamicy moczowej (zabiegi URS, PCNL, miniPCNL).  

dr

Jarosław Chojnacki

Szkolenie specjalistyczne odbywał w Klinice Urologii CMKP. Specjalizuje się w leczeniu minimalnie inwazyjnym i endoskopowym. W sposób szczególny interesują go nowoczesne technologie w urologii: laparoskopia i procedury wykorzystujące laser holmowy do leczenia kamicy nerkowej i łagodnego rozrostu gruczołu krokowego.

dr

Bartosz Sutkowski

Specjalista urolog z europejskim tytułem FEBU. Szkolił się i zdobywał doświadczenie zawodowe w Klinice Urologii Ogólnej, Onkologicznej i Czynnościowej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Jest szczególnie zainteresowany procedurami minimalnie inwazyjnymi , głównie w leczeniu kamicy moczowej.  

dr n. med.

Andrzej Stokłosa

Pracował na stanowisku Kierownika Oddziału przez ostatnich 10 lat. Obecnie zajmuje się głównie diagnostyką i opieką urologiczną w poradni oraz wykonuje drobne zabiegi urologiczne w ramach hospitalizacji jednodniowej.

mgr

Anna Strelczuk

Pielęgniarka Oddziałowa

mgr

Alina Zabłocka

Pielęgniarka Koordynująca Blok Operacyjny

Aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny używamy plików cookie. Przeglądając tą witrynę, zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Czytaj więcej