W diagnostyce kamicy wykorzystuje się badania laboratoryjne i badania obrazowe.

Do podstawowych badań laboratoryjnych wykonywanych u pacjentów z kamicą nerkową należą: badanie ogólne moczu, morfologia krwi, oznaczenie stężenia kreatyniny w surowicy krwi. Czasami niezbędne jest oznaczenie parametrów stanu zapalnego (CRP) i wykonanie posiewu moczu. U pacjentów, u których planowane jest leczenie zabiegowe należy także oznaczyć grupę krwi i parametry krzepnięcia krwi (koagulogram). W przypadku kamicy nawrotowej lub obecności licznych złogów czasami konieczne jest wykonanie badań metabolicznych.

U chorego z podejrzeniem kamicy lub ostrą kolką nerkową rozpoznanie należy potwierdzić w odpowiednio dobranych badaniach obrazowych.

W przypadku kolki nerkowej pierwszoplanowym badaniem jest zazwyczaj ultrasonografia (USG układu moczowego) i radiogram przeglądowy jamy brzusznej (zdjęcie RTG jamy brzusznej). W przypadku braku możliwości postawienia rozpoznania na podstawie tych badań lub wątpliwości diagnostycznych należy wykonać tomografię komputerową (TK) bez kontrastu.

U większości chorych z rozpoznaną kamicą, u których planowane jest leczenie zabiegowe wskazane jest wykonanie badania radiologicznego układu moczowego z podaniem środka kontrastującego, co umożliwia dokładną ocenę układu moczowego i położenia złogów oraz zaplanowanie odpowiedniej techniki chirurgicznej. Urolog wybiera najlepsze badanie dla danego pacjenta i decyduje o wykonaniu urografii lub tomografii komputerowej z kontrastem. Oba badania polegają na wykonaniu badań obrazowych po podaniu dożylnie kontrastu. Przed badaniem pielęgniarka wprowadza do żyły kaniulę (wenflon), przez którą w odpowiednim czasie podany będzie kontrast. Przed wykonaniem badania z kontrastem należy oznaczyć stężenie kreatyniny i TSH w surowicy krwi. Do przeciwwskazań do podania kontrastu należą: zaawansowana niewydolność nerek, niewyrównana nadczynność tarczycy, przyjmowanie niektórych leków przeciwcukrzycowych (metformina), szpiczak mnogi. Należy pamiętać, że po podaniu kontrastu mogą wystąpić odczyny alergiczne. Przed każdym badaniem obrazowym z wykorzystaniem promieniowania jonizującego (RTG, urografia, tomografia komputerowa) kobiety w wieku rozrodczym muszą koniecznie poinformować o ewentualnej ciąży.

Aby poprawić jakość korzystania z naszej witryny używamy plików cookie. Przeglądając tą witrynę, zgadzasz się na ich wykorzystywanie. Czytaj więcej